• Uittypen van banden:

  Het in Word of een ander gewenst tekstverwerkingsprogramma uitwerken van vergaderingen, werkoverleg, integrale radio-uitzendingen en dergelijke.
 • Uittypen van geschreven tekst:

  Het in Word of een ander gewenst tekstverwerkingsprogramma uitwerken van handgeschreven rapporten, brieven, offertes, contracten en het overtypen van tekst.
 • Notuleerwerkzaamheden:

  Het op basis van zowel geschreven kladversies als bandopnames uitwerken van notulen, dan wel volledige verzorging van de notulen op locatie.

 • Tekstverwerking:

  Correctiewerkzaamheden ten behoeve van bestaande tekst, alsmede het uitwerken van geleverde concepten.
 • Data-entry:

  Zowel alfanumerieke als numerieke gegevensinvoer, zoals bijvoorbeeld het aanmaken of wijzigen van klantenbestanden, ledenadministraties, branche- of concurrentieoverzichten.
 • Telefonisch onderzoek en telefonische ondersteuning:

  Nabellen van klantenbestanden (checken en/of up-to-date houden van NAW-gegevens), nabellen op mailingen, het maken en/of bevestigen van afspraken.
 • Verzorgen van mailingen:

  Verzorgen van het gehele traject of deeltrajecten (uitwerking mailingbrief, koppelen databasegegevens aan de te verzenden mailing, uitprinten, inpakken, verzenden.
 • Informatie verzamelen:

  Op basis van aangegeven criteria informatie verzamelen, bijvoorbeeld op het internet, bij Kamers van Koophandel en dergelijke.